RESTAURERING

Har du et eldre hus?

Vi har god kompetanse på det å restaurere hus. Her er det gjerne mange eldre metoder for materialer og utforming som gjør at det må planlegges godt. Verneverdige bygninger krever litt mer, men her sitter vi på kunnskap og erfaring som gjør at det jobben blir utført på riktig måte.

Skader og ødelagte bygningsdeler går også under dette, så ta kontakt om du har spørsmål.